Joomla project supported by william hill poker.

Публични продажби

Всички обявления за публични продани по описа на ЧСИ Васил Недялков, се публикуват на Интернет страницата на сайта за публични продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители, съгласно чл.19, ал.4 ЗЧСИ и решение на Съвета на Камарата на ЧСИ, а след 01.01.2013 г. и на сайта на Софийски окръжен съд. Информация ще получите на адрес: http://www.sales.bcpea.org/.